Cinta elàstica Marca 1888-ACGY

1888-ACGY

CARACTERÍSTIQUES

Cinta en "I" de 1.80 metres amb absorbidor d'energia, mosquetó d'acer rosca i 2 mosquetons acer tipus ganxo.
Element d'amarratge a "I" amb absorbidor, el qual permet sempre estar subjecte al punt d'ancoratge en passar d'un punt d'ancoratge a un altre.
Absorbidor d'energia ERGO SHOCK, dissipador d'energia en cas de caigudes en alçada.
Longitud total de 1,80 metres (incloent mosquetons).
Mosquetó d'acer tancament de rosca de 15 mm obertura (per unir l'arnés).
Dos mosquetons d'acer tipus ganxo de 55mm obertura (per a punts d'ancoratge).

USOS

Com a element d'amarratge anticaigudes, impedint arribar als punts on es pugui produir una caiguda lliure o com a element anticaigudes en cas que aquesta es produeixi finalment, en activitats que requereixin estar passant freqüentment d'un punt d'ancoratge a un altre (Distància mínima a terra de 6 metres).

 

Informació addicional