FILTRE 2125 P2R

FILTRE PER A MÀSCARES 3M

El Filtre 3M ™ 2125 P2R protegeix contra partícules sòlides i líquides. Apte per a mitges màscares 3M ™ Sèrie 6000 i 7000 i màscares completes (Fins 10x VLA amb mitja màscara i 16x VLA amb màscara completa).

USOS

- Indústria paperera
- Elaboració de cervesa