FILTRE 2135 P3R

FILTRE PER A MÀSCARES 3M

El Filtre 2135 P3R protegeix contra partícules sòlides i líquides. Apte per a mitges màscares 3M ™ Sèrie 6000 i 7000 i màscares completes (Fins 50x VLA amb mitja màscara i 200x VLA amb màscara completa).

USOS

- Indústria farmacèutica i alimentària
- Construcció
- Agricultura
- Maneig de productes químics en pols
- Materials refractaris
- Materials ceràmics