FILTRE 6035 P3R

FILTRES PER A MÀSCARES 3M

El Filtre 3M ™ 6035 P3R protegeix contra partícules sòlides i líquides, en condicions dures. Apte per a mitges màscares 3M ™ Sèrie 6000 i 7000 i màscares completes (Fins 50x VLA amb mitja màscara i 200x VLA amb màscara completa).

USOS

- Indústria farmacèutica
- Indústria del cotó
- Fabricació de productes metàl·lics
- Mineria