Filtre per màscara 3M 2128 P2R

2128 P2R

Els filtres 3M ™ 2128 P3R ofereixen protecció enfront de partícules sòlides i líquides no volàtils i enfront de nivells baixos (inferiors al VLA) de gasos àcids i vapors orgànics. Addicionalment, ofereixen protecció davant ozó fins a 10 x VLA. Es poden utilitzar amb les mitjanes màscares de 3M ™ S6000, S7000 i amb les màscares completes 3M ™ 7000 (Fins 10x VLA amb mitja màscara i 16x VLA amb màscara completa).

USOS

- Indústria paperera
- Elaboració de cervesa
- Soldadura
- Tints i colorants