Filtre per màscara 3M 2138 P3R

2138 P3R

Els filtres 3M ™ 2138 P3R ofereixen protecció enfront de partícules sòlides i líquides no volàtils i enfront de nivells baixos (inferiors al VLA) de gasos àcids i vapors orgànics. Addicionalment, ofereixen protecció davant ozó fins a 10 x VLA. Es poden utilitzar amb les mitjanes màscares de 3M ™ S6000, S7000 i S7500 i amb les màscares completes 3M ™ S6000 i 3M ™ 7907 (Fins 50x VLA amb mitja màscara i 200x VLA amb màscara completa).

USOS

- Indústria farmacèutica i alimentària
- Construcció
- Agricultura
- Maneig de productes químics en pols
- Materials refractaris
- Materials ceràmics