Filtre per màscara 3M 5925 P2R

5925 P2R

El Filtre 3M ™ 5925 P2R protegeix contra partícules sòlides i líquides. Apte per a mitges màscares 3M ™ Sèrie 6000 i 7000 i màscares completes. Necessita retenidor 501 *. Pot acoblar-se als filtres 3M ™ Sèrie 6000 mitjançant el retenidor 501. Es pot utilitzar només amb el retenidor 501 i el suport 603 (Fins 10x VLA amb mitja màscara i 16x VLA amb màscara completa).

USOS

- Indústria farmacèutica i alimentària
- Construcció
- Agricultura
- Maneig de productes químics en pols
- Materials Refractaris
- Materials ceràmics