Broques esglaonades Milwaukee

Broques per metall Milwaukee

Les broques escalonades són ideals per perforar en els següents materials: Xapes de metall ferrós i no ferrós, perfils, tubs, coure, bronze, alumini, Inox i plàstics. Fins a 4mm de gruix. Per a una major durabilitat recomanem treballar amb refrigerant

Usuaris:

Electricistes: perforar en caixes d'entroncaments, panells, etc., per al pas i instal·lació de cables.

Lampistes i climatització: forats d'accés pel muntatge de tubs. 

Metalistas: ampliació o variació de diàmetres de forats.

Automoció: forats per cablejats de telefonia, antena o pas de cablejats.

Manteniments i reparació: ampliació de forats

Avantatges de les broques escalonades vs. broques convencionals: Una sola broca amb diversos diàmetres - Portes més en menys!. La millor opció per engrandir forats existents. Major durada que una broca, gràcies al seu eix més reforçat. Més precisa i amb menys efecte "patinat" - Perfora amb només tocar el material. Forats més nets i sense rebaves. Perfora plàstic sense trencar-ho o astellar-ho

Avantatges MILWAUKEE®

Punta centradora - broca - mandrí - tot en una

Punta de centrat ràpid - evita que patini i perfora ràpidament sense necessitat de marcar la peça amb un punxó o preperforar

Punta especial i disseny del graó especial, per evitar els embussos - menor risc d'embussos o cops en utilitzar amb eines, evitant deformar la peça

2 fils de tall, per una major rapidesa i suavitat de perforació

Fabricades en aliatge d'acer, recobertes d'òxid per oferir 4 vegades més durabilitat

Dissenyada per treballar amb màquines a bateries

Mesurades marcades amb làser, per una millor visibilitat en el temps

Cada graó aquesta dissenyat per perforar i escariar en una sola passada

Eix de 3 cares per una millor adherència, evitant que pugui patinar en el porta broques. Millora la transferència de potència i parell a la broca

Totes broques tenen un diàmetre del plançó de 10mm, menys la broca de 6mm a 12mm i la de 6mm a 20mm, que és un diàmetre del plançó de 6 i 8mm.