Fulles universals per gavinets Milwaukee

Fulles Milwaukee

Ferro-carboni dipositat, per una major durada

Angle de tall optimitzat per una major durada de l'esmolat

Esmolat extra per talls més nets

Les fulles queden protegides en l'estoig

FULLES DISPONIBLES

Fulles universals d'ús general ~ REF:48221905/REF:48221950

Fulles universals tipus grapa ~ REF:48221952

Fulles universals de seguretat (punta redonda) ~ REF:48221934