Gots magnètics amb eix HEX ¼ Milwaukee

Gots d'impacte Milwaukee

Un aliatge d'acer amb un tractament especial de calor per una duresa i durabilitat màxima

Suport magnètic de gran força, per subjectar fermament les puntes

Ancoratge: Hex. ¼″ (DIN 3126 - E 6.3). Molt recomanable per aplicacions d'alt parell i impacte

VERSIONS DISPONIBLES

La grandaría entre cares i la longitud dels gots s'especifica en el nom