Discs de diamant Milwaukee DHTS

Discs de diamant Milwaukee

Discs Turbo amb cos extra-fi (DHTS 115 = 1,7mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8mm), per talls ràpids, precisos i sense escantellar en materials fins com a granit, lloses de marbre i taulells (tipus: porcellana, gres, ceràmica)

A causa de la qualitat d'aquests discs, són adequats també per tallar la major part dels materials de construcció

CARACTERISTIQUES

DHTS 115 ~REF:4932399145

Diàmetre: 115mm

Diàmetre del orifici: 22.23mm

Ample de tall: 1.2mm

 

DHTS 125 ~REF:4932399146

Diàmetre: 125mm

Diàmetre del orifici: 22.23mm

Ample de tall: 1.2mm

 

DHTS 230 ~REF:4932399550

Diàmetre: 230mm

Diàmetre del orifici: 22.23mm

Ample de tall: 1.9mm