Discs de diamant Milwaukee DU

Discs de diamant Milwaukee

Disc d'ús general, ofereix bon rendiment en velocitat i llarga durada en una àmplia varietat de materials de construcció

Tots els discos permeten un tall molt adequat en rajoles de formigó, maó airejat, poroton i materials generals de construcció, menys el DU 115.

Tots els discos permeten un tall adequat en bloc mitjà de calcària i arenisca, bloc suau i abrasiu de calcària i arenisca, pissarra, regla i teules d'argila menys el DU 115.

El disc DU 115, permet l'ús en rajoles de formigó, maó airejat, materials generals de construcció i poroton.

Tots els discos tenen un diàmetre de l'orifici de 22.23mm.

VERSIONS DISPONIBLES

L'ample de tall i el diàmetre del disc  s'especifica entre parentesis al costat del nom.