LEMAN-D55

Disc de diamant Leman per a formigó, formigó armat i acer.

• Bona qualitat de tall i durada.
• Segments làser.