LEMAN-D77

Disc de diamant Leman per a formigó, rajoles i pedra natural.

• Segments làser.