Placa perforada Simpson NP

REF: NP

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346.
Gruix 1,5 i 2 mm.

AVANTATGES

Gran polivalència d'aplicació,
Pot ser plegat en obra.

SUPORT

Element principal: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta ...
Element secundari: fusta massissa, fusta laminada, fusta composta, armadures triangulars o materials perfilats.

CAMPS D'APLICACIÓ

Unions pilar-biga.
Empalmaments.
Reparacions.
Unions que requereixin realitzar un determinat plegat en obra...

 

Informació addicional