Esquadra refoçada Simpson ABR105

REF: ABR105

Les esquadres reforçades estan dissenyades per a aplicacions en estructures i habitatges amb armadura de fusta.

Declaració de prestacions :

Idoneïtat Tècnica : ETA-06/0106
Material
  • Acer galvanitzat S250GD + Z275 según NF EN 10346
Avantatges
  • Capacitat de càrrega en totes les direccions.
  • Optimitzades per ser clavades total o parcialment.
  • Per utilitzar en fusta/fusta i fusta/formigó.
 

Aplicacions

Suport
  • Element principal : fusta massissa, fusta laminada, formigó, acer...
  • Element secundari : fusta massissa, fusta composta, fusta laminada, armadures triangulars, materials perfilats...
Camps d'aplicació
  • Fixació de encavallades.
  • Travessers i muntants de revestiments.
  • Ancoratges de cabirons, mènsules...