Peu de pilar rodó mitjançant perns Simpson PPJRB

REF: PPJRB

Els peus de pilar PPJRB es recomanen per realitzar petites estructures com a tanques de jardí. Poden desmuntar-se amb gran facilitat i estan especialment adaptats per construir estructures provisionals. El PPJRB es fixa mitjançant perns.

Característiques

Material

  • Acer DD11 segons NF EN 10111.
  • Acabat galvanitzat en calent segons NF EN ISO 1461.
Avantatges
  • Platina amb arestes matades, per aumentar la seguretat.
 

Aplicacions

Suport
  • Element principal : fusta massissa, fusta laminada, fusta composta.
  • Element secundari : fusta massissa, fusta laminada, fusta composta.

 

Camps d'aplicació
  • Fixació de tanques.
  • Fixació d'estructures lleugeres per al jardí.
  • Fixació d'estructures provisionals.