Cargol autotrepant de cap hexagonal amb volandera vulcanitzada d'acer Index DIN-7504-K

DIN-7504-K + ARVUL

VERSIONS DISPONIBLES